Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ lần thứ VI huyện Phú Hòa